Herkenbaar?

Niet durven zeggen wat je voelt of denkt, over je heen laten lopen, het gevoel hebben er niet bij te horen, faalangstig, woede-uitbarstingen, teruggetrokken, concentratieproblemen, onzekerheid, bazig gedrag, beïnvloedbaar zijn, ruzie's maken, verdriet, verlegenheid, niet goed om kunnen gaan met emoties.. Vele herkennen wel één of meerdere dingen. Sociale vaardigheden heb je niet eventjes nodig, die heb je voor het leven. Wij helpen jou/jouw kind daar bij. Na de trainingen komen deelnemers beter voor zichzelf op, zowel fysiek als mentaal, durven de deelnemers sneller voor de groep te staan, hebben ze meer respect voor elkaar, zijn ze in staat beter te communiceren, kunnen ze goed samenwerken, voelen ze zich zekerder en zitten ze beter in hun vel. Wanneer je goed in je vel zit, gaat de rest ook een stuk beter. Je goed voelen is volgens ons de basis van alles!

Hoe het begon

Vanaf het moment dat mijn eigen kinderen naar school gingen, begon ik mij zorgen te maken over de sociaal emotionele ontwikkeling. Veel kinderen en jongeren voelen zich onzeker. Dit beïnvloed een groot deel van hun leven. Door onzekerheid ontstaat onder andere pestgedrag, voor zowel de pester als het gepeste kind. Als ouder wil je natuurlijk het beste voor je kind en wil je dat je kind zich goed en zeker voelt.

We begonnen met sociaal-emotionele weerbaarheid en wij merkten dat het de kinderen hielp en besloten dit uit te breiden door fysieke weerbaarheid toe te voegen. De mentale en fysieke zekerheid versterken elkaar goed en geeft een heel sterk resultaat!

Nadat wij een periode waarin wij veel kinderen hebben kunnen helpen, kregen wij vragen over een training voor jongeren en volwassenen. Daarom zijn de lessen inmiddels uitgebreid! Uiteraard is dit ook heel belangrijk voor jongeren en volwassenen.

Mijn eigen kinderen zijn gelukkig al een stuk zekerder geworden. Mijn oudste durfde eerst niet eens het schoolplein op. Nu is ze al een hele dame die zegt waar het op staat.

Ik gun het iedereen om de kracht die in je zit te voelen zodat je helemaal jezelf kunt zijn!

Paulien van der Woude, Mede oprichter POWER-methode &  eigenaar bij jongeren coach praktijk You Be You

Wat anderen zeggen

'Mijn zoon vindt de trainingen erg leuk. Voorheen vertelde hij dat hij wel eens gepest werd, sinds de trainingen is dat niet meer het geval.'

'Sinds de trainingen kan mijn zoon veel beter zijn emoties reguleren. Hij weet nu wat hij kan doen wanneer hij voelt dat hij boos wordt en reageert niet meer direct vanuit woede.'

'Mijn dochter durft nu veel vaker van zich te laten horen. Naast dat de trainingen erg goed zijn voor mijn dochter, vindt mijn dochter het ook gewoon erg leuk en komt ze graag naar de training'.

Geen cursus aanbod

De POWER methode kent geen cursus aanbod. Wij zijn er van overtuigd dat het goed is om het geleerde te blijven oefenen, net zoals je dat met een andere sport doet. Ook is het per kind verschillend hoeveel lessen nodig zijn om de doelen te behalen. Daarnaast zijn de lessen gewoon erg leuk en gezellig en willen de kinderen meestal niet stoppen na een aantal keer.