Visie, missie, why

Why (waarom wij doen wat wij doen):

Wij willen bijdragen aan een samenleving waarin mensen met respect voor elkaar en zichzelf leven. Wij willen bouwen aan een veilige omgeving waarin we elkaar ondersteunen en uitdagen om een leven te creëren dat ieder voor zichzelf voor zich ziet.

Onze visie:

Iedereen is uniek en waardevol en heeft het recht om in een veilige en liefdevolle omgeving op te groeien. Daarnaast vinden wij dat elk individu voldoende kansen en handvatten zou moeten krijgen om zichzelf te ontplooien om zo uit te groeien tot de persoon die hij werkelijk is. Wanneer iedereen vervolgens zijn eigen verantwoording neemt, kunnen mensen beter en bewuster met elkaar omgaan.

Onze missie:
Wij willen mensen motiveren en uitdagen om echt te zijn wie ze zijn en activeren om dit uit te dragen. Wij willen mensen leren om met respect voor henzelf en de ander om te gaan, te communiceren met elkaar en elkaar te versterken in het ‘eigen zijn’. Wij willen ze helpen om zichzelf goed te leren kennen en daardoor te weten waar hun grenzen liggen maar ook waar hun kracht ligt, zodat zij die weer kunnen inzetten.

 

 

Emotionele intelligentie

Er wordt over het algemeen meer aandacht besteed aan het IQ dan aan het EQ. Wij zijn van mening dat je beter kan leren en kan werken aan je IQ wanneer er meer aandacht wordt besteed aan het EQ. Wat heb je immers aan een goede baan, wanneer je niet goed in je vel zit?

Wat is EQ? (bron: Wikipedia)

Het EQ (emotioneel Quotiënt) wordt algemeen gebruikt om te achterhalen in welke mate mensen emotioneel vaardig zijn door middel van expressie, zelfkennis en empathisch vermogen.  De volgende vragen kunnen o.a. gesteld worden om dit te testen:

– Hoe gaat iemand om met de emoties van zichzelf of de anderen?

– Hoe reageert iemand op situaties waaraan hij of zij niets kan veranderen?

Een hoog EQ lijkt de kans op succes groter te maken. Lange tijd is gedacht dat IQ (Intelligentie, cognitief vermogen) een belangrijke voorspeller was voor maatschappelijk succes. Maar in de loop der jaren is gebleken dat mensen die goed met emoties van zichzelf en die van anderen om kunnen gaan, méér kans hebben om te slagen in het leven.

Andersom wordt door sommigen gesteld dat een laag EQ of emotionele intelligentie een belangrijke oorzaak zou kunnen zijn van verschillende maatschappelijke en persoonlijke problemen als depressie, alcoholmisbruik, eetstoornis en agressief gedrag.